Regional utviklingsplan 2035

Fremtidens pasientbehandling

Det er ikke lett å forutsi hvordan framtidens helsevesen vil bli, men samtidig er det nødvendig å planlegge for utviklingen av tjenesten. På denne siden kan du følge med på hvordan sykehusene utvikler seg til pasientens beste, i tråd med regional utviklingsplan 2035.

Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2035 og har som mål å fremme:

  •  Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
  •  Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
  •  Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling
  •  Bærekraftige helsetjenester for samfunnet

Regional utviklingsplan baserer seg på utviklingsplanene fra helseforetakene i regionen og peker på ønsket utvikling på kort sikt og frem mot 2035.

Høringer

Helse Sør-Øst RHF har laget Regional utviklingsplan 2035 som ble sendt på høring med frist i oktober 2018. Planen beskriver hvordan helsetjenesten i Helse Sør-Øst skal utvikle seg på kort og lang sikt.

Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035 Høringsbrev Høringsinstanser

Høringssvar

UTVIKLING AV SYKEHUS I HELSE SØR-ØST:

Fant du det du lette etter?