Styreprotokoller

Protokoller fra styremøter legges ut så raskt som mulig etter styremøtet. Endelig protokoll blir godkjent i påfølgende møte.

Foreløpig protokoll

- Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 15. januar 2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 15. januar 2021.pdf- Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 15. januar 2021.pdfpdf158629
- Foreløpig protokoll fra styremøte 17. desember 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Foreløpig protokoll/- Foreløpig protokoll fra styremøte 17. desember 2020.pdf- Foreløpig protokoll fra styremøte 17. desember 2020.pdfpdf202036

Godkjente protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHFFant du det du lette etter?