Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er den strategiske og administrative enheten som har det overordnede ansvaret for sykehustilbudet i regionen. Helse Sør-Øst RHF har om lag 160 medarbeidere og har hovedkontor i Hamar med kontorsted i Skien og møtesenter i Oslo.

Administrerende direktør

Lofthus

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
Maria H. Powell, leder administrerende direktørs sekretariat

CV - Cathrine M. Lofthus Instruks administrerende direktør 2018 - 2020 - vedtatt 08.03.2018

Pressebilder

Trykk på bildet for høyoppløselig versjon.

Krediteres Helse Sør-Øst RHF.

Presse 1
 
Presse 2

Presse3
Lofthus
Lofthus

Ledergruppen 

Frich
Jan Frich, viseadministrerende direktør 
Viseadministrerende direktør har ansvar for fag og forskning


Brynestad
Atle Brynestad, konserndirektør
Konserndirektøren har ansvar for innkjøp og logistikk, juridisk tjenester, informasjonssikkerhet og personvern


Gaaseroed

Hanne Gaaserød, økonomidirektør
Økonomidirektøren har ansvar for økonomi og finans og bygg og eiendom


Robertsen
Tore Robertsen, eierdirektør


Sande
Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør


 

Simensen
Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse


Valsoe
Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling

  

Fant du det du lette etter?