Høringer

Helse Sør-Øst RHF ønsker å få så gode innspill som mulig før vi tar avgjørelser. Derfor benytter vi ofte høringer slik at innbyggere, organisasjoner og andre relevante aktører skal få si sin mening.

Tidligere høringer:

Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune

Helse Sør-Øst RHF sendte 11. februar rapporten «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune» ut på høring.  Rapporten skal sammen med innspill fra høringsinstansene danne grunnlag for beslutning om helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune. Høringsfrist er satt til 10. mai 2020

Rapport Høringsbrev

Høringsinstanser

Høringssvar

Regional utviklingsplan 2035

Helse Sør-Øst RHF har laget Regional utviklingsplan 2035 som sendes på høring med frist 15.10.2018. Planen beskriver hvordan helsetjenesten i Helse Sør-Øst skal utvikle seg på kort og lang sikt. Alle er velkomne til å gi innspill, og alle innspill vil bli publisert.

Høringsutkast - Regional utviklingsplan 2035HøringsbrevHøringsinstanser

Høringssvar

Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF.pdfHøringssvar fra Norsk Sykepleierforbund til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf217420
Høringssvar fra Oppegård kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Oppegård kommune.pdfHøringssvar fra Oppegård kommune.pdfpdf668774
Høringssvar fra Oslo kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Oslo kommune.pdfHøringssvar fra Oslo kommune.pdfpdf499193
Høringssvar fra Oslo Sp_regional utviklingsplan_HSØ_okt 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Oslo Sp_regional utviklingsplan_HSØ_okt 2018.pdfHøringssvar fra Oslo Sp_regional utviklingsplan_HSØ_okt 2018.pdfpdf237303
Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF vedrørende klinisk ernæring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF vedrørende klinisk ernæring.pdfHøringssvar fra Oslo universitetssykehus HF vedrørende klinisk ernæring.pdfpdf565988
Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF.pdfHøringssvar fra Oslo universitetssykehus HF.pdfpdf8525488
Høringssvar fra Oslo universitetssykehus sosialpediatrisk seksjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Oslo universitetssykehus sosialpediatrisk seksjon.pdfHøringssvar fra Oslo universitetssykehus sosialpediatrisk seksjon.pdfpdf536273
Høringssvar fra Østre Agder regionråd.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Østre Agder regionråd.pdfHøringssvar fra Østre Agder regionråd.pdfpdf880795
Høringssvar fra Overordnet samarbeidsutvalg i Innlandet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Overordnet samarbeidsutvalg i Innlandet.pdfHøringssvar fra Overordnet samarbeidsutvalg i Innlandet.pdfpdf354812
Høringssvar fra Øvre Eiker kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Øvre Eiker kommune.pdfHøringssvar fra Øvre Eiker kommune.pdfpdf138907
Høringssvar fra Råde kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Råde kommune.pdfHøringssvar fra Råde kommune.pdfpdf351626
Høringssvar fra Redd Ullevål sykehus-aksjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Redd Ullevål sykehus-aksjonen.pdfHøringssvar fra Redd Ullevål sykehus-aksjonen.pdfpdf977465
Høringssvar fra Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.pdfHøringssvar fra Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring.pdfpdf536017
Høringssvar fra Rehabiliteringssenteret AiR.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Rehabiliteringssenteret AiR.pdfHøringssvar fra Rehabiliteringssenteret AiR.pdfpdf213683
Høringssvar fra SAFO sør-øst samarbeidet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra SAFO sør-øst samarbeidet.pdfHøringssvar fra SAFO sør-øst samarbeidet.pdfpdf323968
Høringssvar fra Skien kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Skien kommune.pdfHøringssvar fra Skien kommune.pdfpdf390766
Høringssvar fra Legeforeningen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Legeforeningen.pdfHøringssvar fra Legeforeningen.pdfpdf1165573
Høringssvar fra Legemiddelkomiteen ved Akershus universitetssykehus HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Legemiddelkomiteen ved Akershus universitetssykehus HF.pdfHøringssvar fra Legemiddelkomiteen ved Akershus universitetssykehus HF.pdfpdf263708
Høringssvar fra Listerregionen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Listerregionen.pdfHøringssvar fra Listerregionen.pdfpdf128533
Høringssvar fra LO Oslo.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra LO Oslo.pdfHøringssvar fra LO Oslo.pdfpdf200975
Høringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.pdfHøringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus AS.pdfpdf223031
Høringssvar fra Moss kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Moss kommune.pdfHøringssvar fra Moss kommune.pdfpdf483447
Høringssvar fra MS-Senteret Hakadal.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra MS-Senteret Hakadal.pdfHøringssvar fra MS-Senteret Hakadal.pdfpdf1038758
Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.pdfHøringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.pdfpdf2558448
Høringssvar fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.pdfHøringssvar fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.pdfpdf481212
Høringssvar fra Nedre Eiker kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Nedre Eiker kommune.pdfHøringssvar fra Nedre Eiker kommune.pdfpdf111596
Høringssvar fra NHO Service og Handel.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra NHO Service og Handel.pdfHøringssvar fra NHO Service og Handel.pdfpdf722102
Høringssvar fra NORCE Norwegian Research Centre AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra NORCE Norwegian Research Centre AS.pdfHøringssvar fra NORCE Norwegian Research Centre AS.pdfpdf547233
Høringssvar fra Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon NITO.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon NITO.pdfHøringssvar fra Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon NITO.pdfpdf212191
Høringssvar fra Norsk forening for dermatologi og venerologi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Norsk forening for dermatologi og venerologi.pdfHøringssvar fra Norsk forening for dermatologi og venerologi.pdfpdf256509
Høringssvar fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund.pdfHøringssvar fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund.pdfpdf90010
Høringssvar fra Norsk nevrologisk forening.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Norsk nevrologisk forening.pdfHøringssvar fra Norsk nevrologisk forening.pdfpdf148658
Høringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder.pdfHøringssvar fra Fylkestinget i Vest-Agder.pdfpdf37011
Høringssvar fra Gjerstad kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Gjerstad kommune.pdfHøringssvar fra Gjerstad kommune.pdfpdf148942
Høringssvar fra Grorud bydelsutvalg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Grorud bydelsutvalg.pdfHøringssvar fra Grorud bydelsutvalg.pdfpdf2935712
Høringssvar fra Halden kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Halden kommune.pdfHøringssvar fra Halden kommune.pdfpdf120444
Høringssvar fra Hallingdalskommunene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hallingdalskommunene.pdfHøringssvar fra Hallingdalskommunene.pdfpdf309631
Høringssvar fra Helsepartiet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Helsepartiet.pdfHøringssvar fra Helsepartiet.pdfpdf137014
Høringssvar fra Hernes Institutt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hernes Institutt.pdfHøringssvar fra Hernes Institutt.pdfpdf115342
Høringssvar fra Hjernerådet 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hjernerådet 2.pdfHøringssvar fra Hjernerådet 2.pdfpdf202652
Høringssvar fra Hjernerådet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hjernerådet.pdfHøringssvar fra Hjernerådet.pdfpdf132690
Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke.pdfHøringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke.pdfpdf160401
Høringssvar fra Klinikse ernæringsfysiologers forening.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Klinikse ernæringsfysiologers forening.pdfHøringssvar fra Klinikse ernæringsfysiologers forening.pdfpdf359166
Høringssvar fra kommunene Enebakk Frogn Nesodden Ski og Ås.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra kommunene Enebakk Frogn Nesodden Ski og Ås.pdfHøringssvar fra kommunene Enebakk Frogn Nesodden Ski og Ås.pdfpdf330929
Høringssvar fra kommunene på Nedre Romerike.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra kommunene på Nedre Romerike.pdfHøringssvar fra kommunene på Nedre Romerike.pdfpdf182569
Høringssvar fra kommuner på Øvre Romerike.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra kommuner på Øvre Romerike.pdfHøringssvar fra kommuner på Øvre Romerike.pdfpdf2562653
Høringssvar fra Kragerø kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Kragerø kommune.pdfHøringssvar fra Kragerø kommune.pdfpdf382966
Høringssvar fra Kreftforeningen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Kreftforeningen.pdfHøringssvar fra Kreftforeningen.pdfpdf2179524
Høringssvar fra BU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra BU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfHøringssvar fra BU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.pdfpdf303629
Høringssvar fra Bydel Nordre Aker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Høringssvar fra Bydel Nordre Aker.pdfHøringssvar fra Bydel Nordre Aker.pdfpdf139743

Kjønnsdysfori

En nasjonal arbeidsgruppe har utredet behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Det interregionale fagdirektørmøtet besluttet 16.4.2018 at rapporten skulle sendes ut på høring, med høringsfrist 22. mai 2018.

Kjønnsdysfori Rapport utkast til høringHøringsbrev

Tilleggskommentarer fra deler av arbeidsgruppen

Noen av medlemmene i arbeidsgruppen har kommet med tilleggskommentarer til rapporten.

Asle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Asle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdfAsle Offerdal - Offerdal psykolog og rådgivningtjeneste.pdfpdf192483
HBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/HBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdfHBRS - Harry Benjamin ressurssenter.pdfpdf170144
Kommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Kommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdfKommentarer til arbeidsgruppas rapport-FRI (003).pdfpdf303630
Thomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Documents/Kjønnsinkongruens/Thomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdfThomas Tønseth Brynsenglegene AS.pdfpdf431050

Høringssvar

Rapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Rapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdfRapport fra arbeidsgruppe om behandlingstidlbud til personer med kjønnsinkongruens - Norsk Psykologforening.pdfpdf117275
Legeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Legeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdfLegeforeningens kommentarer til rapport om behandlingstilbud ved kjønnsinkongruens.pdfpdf206082
Innspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Innspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdfInnspill til høring - fra ansatte ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten DPS, NLSH.pdfpdf269725
Høyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdfHøyringssvar frå NHFU om rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kjønnsdysfori.pdfpdf222004
Høringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdfHøringssvar fra referansegruppen til NBTS.pdfpdf48941
Høringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdfHøringssvar fra Skandinavisk foreldrenettverk for personer med kjønnsdysfori.pdfpdf588430
Høringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdfHøringssvar fra Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold.pdfpdf33951
Høringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdfHøringssvar Rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsin-kongruens fra Helse Fonna HF.pdfpdf347720
Høringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdfHøringssvar Helse Sør-Øst fra Skeiv Ungdom.pdfpdf100356
Høringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Høringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdfHøringsinnspill - Behandlingstilbudet ved manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og kropp - Skeivt Nettverk i Rødt.pdfpdf462225
Bufdir.høringssvar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/Bufdir.høringssvar.pdfBufdir.høringssvar.pdfpdf130988
18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdf18_9606-7Høringsinnspill - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-kjønnsdysfori - Helsedirektoratet.pdfpdf846388
18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdf18-00363-12 Høringssvar FTPN 650190_1_1.pdfpdf152883
08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdf08-02251-141 Høringssvar fra Foreldreforeningen i HBRS til Helse Sør 653501_1_1.pdfpdf117395
08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdf08-02251-138 Høringssvar om behandlingstilbudet ved kjønnsinkongruens 652145_1_1 - fastleger, psykiater, sexologer.pdfpdf581813
08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdf08-02251-130 FRI-Høring arbeidsgruppen 650327_1_1.pdfpdf718529
08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdf08-02251-129 Høringssvar Høring - rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkon 650295_1_1 - NSF.pdfpdf170548
08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdf08-02251-128 Høringssvar fra Likestillingssenteret og Stenssveen 650291_1_1.pdfpdf1309039
08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdf08-02251-127 Høringssvar til rapport arbeidsgruppe helse sør øst fra HBRS 220518 650287_1_1.pdfpdf162054
08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdf08-02251-126 Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM 650283_1_1.pdfpdf1037240
08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdf08-02251-124 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsi(1) 650272_1_1 - LDO.pdfpdf479022
08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdf08-02251-116 Høringssvar - rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens kj 650239_1_1 - OUS.pdfpdf2041428
08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdf08-02251-115 Høringssvar -Rapport fra arbeidsgruppen kjønnsdysfori 650208_1_1 - Familienettverket i FRI.pdfpdf508401
08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdf08-02251-112 Høringssvar rapport om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Helsestasjon for kjønn 650134_1_1.pdfpdf744254
08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdf08-02251-111 Høring 650103_1_1 - kjønnsinkongruens - Universitetet i Agder.pdfpdf1535433
08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Kjønnsinkongurens/Høringssvar/08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdf08-02251-106 Høringssvar Rapport om kjønnsinkongruens kjønnsdysfori Sex og samfunn 150518 649648_1_1.pdfpdf172470Mekanisk trombektomi

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en utredning av regionens fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst. Rapporten har vært ute på høring i Helse Sør-Øst RHF der vi spesielt har bedt om tilbakemeldinger på: 

  • Anbefalingen om fremtidige lokasjoner slik de beskrives på kort og lang sikt i Delrapport fase 2 
  • Hva vil være viktige utfordringer og suksessfaktorer for gjennomføringen?
  • Eventuelt andre innspill

FølgebrevHovedrapportDelrapport 1Delrapport 2

Høringssvar

01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdf01 Diakonhjemmet Sykehus vedlegg 9.pdfpdf174867
01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdf01Akershus universitetssykehus-vedlegg 1.pdfpdf33427
01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdf01Oslo universitetssykehus KRN vedlegg 2.1.pdfpdf518133
01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdf01Oslo universitetssykehus nevro Vedlegg 2.2.pdfpdf595768
01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdf01Oslo universitetssykehus vedlegg 2.pdfpdf538445
01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdf01Regionalt brukerutvalg Vedlegg 10.pdfpdf86174
01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdf01Sykehuset Innlandet vedlegg 4.pdfpdf186540
01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdf01Sykehuset Telemark Vedlegg 8.pdfpdf202198
01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdf01Sykehuset i Vestfold nevr.avd vedlegg 3.1.pdfpdf205448
01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdf01Sykehuset i Vestfold vedlegg 3.pdfpdf185056
01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdf01Sykehuset Østfold Vedlegg 7.pdfpdf106413
01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdf01Sørlandet sykehus vedlegg 5.pdfpdf554637
01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdf01Vestre Viken Bærum Vedlegg 6.1.pdfpdf275612
01Vestre Viken Vedlegg 6.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk trombektomi/Høringssvar/01Vestre Viken Vedlegg 6.pdf01Vestre Viken Vedlegg 6.pdfpdf432394

Fant du det du lette etter?