Enhet under medisin og helsefag

Samhandling og brukermedvirkning

Samhandling og brukermedvirkning ivaretar og følger opp oppgaver knyttet til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, brukermedvirkning, samvalg, folkehelse, pasient- og pårørendeopplæring, likeverd og minoritetshelse.

​Ansatte i avdelingen

Knut Even Lindsjørn

Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør samhandling og brukermedvirkning

Andreas Moan, prosjektdirektør

Gunvor Øfsti, spesialrådgiver

Ida-Anette Kalrud, rådgiver

Jan Morten Engzelius, spesialrådgiver

Martha Østbye, spesialrådgiver

Simone Kienlin, spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?