Enhet under medisin og helsefag

Psykisk helsevern og rusbehandling

Enhet for psykisk helsevern og rusbehandling bidrar til samlet ivaretakelse av «sørge for»- ansvaret innen fagområdene, herunder kapasitetsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsdeling.
De bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål innen fagområdene og forvalter avtalespesialistordningen for spesialiteter innen tjenesteområdet.
Ved eksterne anskaffelser definerer de behov og bistår i anskaffelsesprosesser og oppfølging av eksterne leverandører av helsetjenester.

​Ansatte i enheten

Cecilie Skule
 

Cecilie Skule, direktør psykisk helsevern og rusbehandling

Anne Aasen, spesialrådgiver

Frode Bie, fagsjef

Kari Iren Austad Borge, rådgiver

Siri Lund, fagsjef

Tina Cecilie Sanders, rådgiver

Ulrik Sverdrup, spesialrådgiver

Unni Aker, spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?