Enhet under medisin og helsefag

Fag- og prosjektkoordinering

Fag- og prosjektkoordinering har ansvar for helhetlig koordinering, styring og utvikling av arbeidet i medisin og helsefag. Enheten skal følge opp hovedprosessene i Helse Sør-Øst RHF og rapportere på nasjonale og regionale styrings- og resultatmål. De skal sikre implementering av nasjonale og regionale strategier, planer, retningslinjer mv.

Enheten skal samordne og kvalitetssikre beslutningsunderlag og være et bindeledd mot den sentrale helseforvaltningen.

Ansatte i avdelingen

Lars Kristian Eikvar, konst. direktør fag- og prosjektkoordinering

Anita Jensen, rådgiver

Bente Brandvik, fagsjef

Bente Lunder Johannessen, rådgiver/kontorleder Skien

Glenn Flandorfer, spesialrådgiver

Hilde Bakken Fallet, rådgiver

Ingebjørg Næs, spesialrådgiver

John-Erik Larsen, spesialrådgiver

Josefine Kampfjord Ringdal, rådgiver

Line Grøtterud, rådgiver/konst. teamleder

Marianne Nordve, rådgiver

Pål Christian Roland, prosjektdirektør

Sidsel Gjertsen, rådgiver/daglig leder

Toril Orrestad, spesialrådgiver

Fant du det du lette etter?