Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Vaksinering av helsepersonell mot Covid-19https://www.helse-sorost.no/nyheter/koronavaksine-private-virksomheter-og-avtalespesialisterVaksinering av helsepersonell mot Covid-19De første koronavaksinene ankom Norge 26. desember 2020 og vaksineringen har startet. Myndighetenes strategi er å vaksinere risikogrupper i befolkningen først, men et lite antall doser er tildelt spesialisthelsetjenesten for at essensielle...<img alt="" src="/PublishingImages/Korona2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.01.2021 19:28:49
Påvisning av engelsk virusvariant i Nordre Follo kommunehttps://www.helse-sorost.no/nyheter/pavisning-av-engelsk-virusvariant-i-nordre-follo-kommunePåvisning av engelsk virusvariant i Nordre Follo kommuneFolkehelseinstituttet har påvist en engelsk virusvariant i Nordre Follo kommune. Prøvene som er analysert ble tatt 3. januar. Det er sannsynlig at det kan være forgreninger av dette utbruddet til andre kommuner og det iverksettes særlige ti...<img alt="Jan Frich" src="/PublishingImages/Ansatte/Ledergruppen/Frich,%20Jan%20(3).jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.01.2021 16:20:38
Høring om videreutvikling av Sykehuset Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/horing-om-videreutvikling-av-sykehuset-innlandetHøring om videreutvikling av Sykehuset InnlandetI styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. januar, ble styret orientert om arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF og møter som skal avholdes med kommunene i Innlandet. Styret vedtok at det skal gjennomføres en kort høring av ny sy...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Framtidig%20målbilde%20SI.jpg" style="BORDER:0px solid;" />15.01.2021 17:13:13
Ny handlingsplan for klinisk forskninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ny-handlingsplan-for-klinisk-forskningNy handlingsplan for klinisk forskningInnen 2025 skal flere pasienter delta i kliniske studier. Dette er ambisjonen i regjeringens nasjonale handlingsplan for kliniske studier.<img alt="Forsiden av nasjonal handlingsplan for kliniske studier" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20kliniske%20studier.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.01.2021 17:32:47
Stor leveranse av åndedrettsvernhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/stor-leveranse-av-andedrettsvernStor leveranse av åndedrettsvernHelse Sør-Øst RHF har inngått en avtale med 3M om leveranse av til sammen 2,2 millioner åndedrettsvern. Med denne avtalen er behovet i spesialisthelsetjenesten godt dekket i tiden fremover. 07.01.2021 10:53:40
Inviterer til dialog og innspill om ny sykehusstruktur i Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/inviterer-til-dialog-og-innspill-om-ny-sykehusstruktur-i-innlandetInviterer til dialog og innspill om ny sykehusstruktur i InnlandetHelse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF ønsker videre dialog med kommunene i Innlandet om videreutviklingen av sykehusene i fylket. Det er nå sendt invitasjon til alle ordførerne til møter i slutten av januar.<img alt="" src="/PublishingImages/HF/Logoer/Sykehuset-innlandet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.01.2021 09:52:44
Glad for at helsepersonell prioritereshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/glad-for-at-helsepersonell-prioriteresGlad for at helsepersonell prioriteresDet er besluttet at Folkehelseinstituttet skal sette av vaksiner til å vaksinere 15 000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Dette tilsvarer 30 000 vaksinedoser. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Regional%20utviklingsplan%202035/Koronavirus.png" style="BORDER:0px solid;" />30.12.2020 13:23:38
Helse Sør-Øst RHF i gul beredskaphttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-i-gul-beredskapHelse Sør-Øst RHF i gul beredskapDet har vært et jordras i Gjerdrum i Viken fylke ca. kl. 04 i natt. Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus er i beredskap og kan til sammen ta i mot opptil 20 traumepasienter samtidig.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Ambulanser.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.12.2020 11:51:34
Regional ambulansejournal på stadig flere ambulanser i Helse Sør-Østhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regional-ambulansejournal-pa-stadig-flere-ambulanser-i-helse-sor-ostRegional ambulansejournal på stadig flere ambulanser i Helse Sør-Øst30 ambulanser ved Oslo universitetssykehus bruker nå den regionale løsningen for elektronisk ambulansejournal. Så langt har de produsert over 7000 elektroniske ambulansejournaler.18.12.2020 07:45:44
Tildeling av regionale forskningsmidler for 2021https://www.helse-sorost.no/nyheter/tildeling-av-regionale-forskningsmidler-for-2021Tildeling av regionale forskningsmidler for 2021Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 17. desember vedtatt å tildele i alt 136 millioner kroner til 84 forskningsprosjekter.17.12.2020 14:16:39
Oppretter samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/oppretter-samarbeidsorgan-for-forskning-innovasjon-og-utdanningOppretter samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanningStyret i Helse Sør-Øst vedtok på sitt styremøte 17. desember å etablere et samarbeidsorgan for universiteter, høyskoler, det regionale helseforetaket og helseforetakene.17.12.2020 13:36:36
Styrket innsats for informasjonssikkerhethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/styrket-innsats-for-informasjonssikkerhetStyrket innsats for informasjonssikkerhetRapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse om hvordan helseforetakene forebygger dataangrep ble lagt fram 15. desember. Undersøkelsen er del av Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon og omfatter landets helseforetak. <img alt="" src="/PublishingImages/Div%20illustrasjonsbilder/Sikkerhetskampanje_shutterstock-.jpg" style="BORDER:0px solid;" />15.12.2020 10:37:36
Anbefaler ny sykehusstruktur i Innlandethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/anbefaler-ny-sykehusstruktur-i-innlandetAnbefaler ny sykehusstruktur i InnlandetHelse Sør-Øst RHF har i samarbeid med Sykehuset Innlandet HF gjennomført en prosjektutredning av den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Prosjektgruppen anbefaler en fordeling av virksomheten mellom det nye Mjøssykehuset, et akuttsyke...<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Sykehuset-Innlandet-web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />11.12.2020 14:00:00
Helse Sør-Øst RHF har valgt leverandør til radiologi- og multimedieløsninghttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-har-valgt-leverandor-til-radiologi-og-multimedielosningHelse Sør-Øst RHF har valgt leverandør til radiologi- og multimedieløsningHelse Sør-Øst RHF har valgt leverandør til radiologi- og multimedieløsning Den regionale avtalen er tildelt Sectra Norge AS, og omfatter regional radiologiløsning, multimediearkiv, samhandling og doseovervåking.09.12.2020 08:33:36
Skal du i gang med et tjenesteinnovasjonsprosjekt?https://www.helse-sorost.no/nyheter/skal-du-i-gang-med-et-tjenesteinnovasjonsprosjekt-og-skulle-gjerne-hatt-veiledning-og-verktoySkal du i gang med et tjenesteinnovasjonsprosjekt?Skal ditt helseforetak i gang med komplekse prosjekter hvor dere ønsker å samhandle med kommunehelsetjenesten? Planlegger dere å sette i gang med hjemmesykehus, men har utfordringer med å definere pasientforløp eller realisere gevinster? I...07.12.2020 14:41:02
Oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/oppstart-av-forprosjekt-for-nye-aker-og-nye-rikshospitaletOppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye RikshospitaletStyret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sitt møte 26. november oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Dette skjer etter en anbefaling fra styret i Oslo universitetssykehus HF.30.11.2020 06:45:00
Helse Sør-Øst har valgt leverandører til helselogistikkhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-har-valgt-leverandorer-til-helselogistikkHelse Sør-Øst har valgt leverandører til helselogistikkHelse Sør-Øst har nå valgt leverandører til løsninger for helselogistikk. Imatis ble tildelt områdene «Innsjekk og oppgjør» og «Styring av pasientflyt og ressurser», mens Ascom ble tildelt området «Internkommunikasjon og varsling på mobil».<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Helselogistikk%20tavle.jpg" style="BORDER:0px solid;" />27.11.2020 15:13:44
Regional innføring av eMestringhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/regional-innforing-av-emestringRegional innføring av eMestringVeiledet internettbehandling kan nå personer som ellers ikke ville hatt kontakt med helsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF ønsker å legge til rette for at eMestring skal innføres i hele regionen innen 2021 gjennom et regionalt prosjekt.26.11.2020 17:00:00
134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisinhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/134-millioner-til-klinisk-behandlingsforskning-og-persontilpasset-medisin134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisinSeks prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administ...23.11.2020 14:29:09
Pasienter skal få se henvisningsstatus på helsenorge.nohttps://www.helse-sorost.no/nyheter/pasienter-skal-fa-se-henvisningsstatus-pa-helsenorgenoPasienter skal få se henvisningsstatus på helsenorge.noPasienter ved sykehusene i Helse Sør-Øst skal etter hvert kunne se hvor langt henvisningen deres er kommet på helsenorge.no. Prosjektet har nå gått over i gjennomføringsfasen og uttesting starter på ettervinteren.23.11.2020 09:55:53

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?