Nyheter

- nyheter, aktuelle saker og publikasjoner

Forskningsmidler til ikke-universitetssykehus https://www.helse-sorost.no/seksjon/nyheter/Sider/Forskningsmidler-til-ikke-universitetssykehus.aspxForskningsmidler til ikke-universitetssykehus Helse Sør-Øst RHF har de siste årene avsatt egne midler for spesielt å styrke forskningen ved de helseforetakene som ikke er universitetssykehus. For 2020 er det avsatt i alt 11,6 millioner til denne ordningen, hvorav 6 millioner kroner til...<img alt="" src="/PublishingImages/Apeland%202019/Ahus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />20.12.2019 11:47:59

 

 


 

Publikasjoner

Årlig melding

Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet, og sendes 15. mars hvert år til HOD

Årets og tidligere årlige meldinger

Årsrapporter

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

Årets og tidligere årsrapporter

Fant du det du lette etter?