Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

Det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private institusjoner, som på den måten kan yte tjenester til befolkningen i regionen.

Avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområder, psykologer og psykiatere.

Gå til oversikt over avtalespesialistene

Er du pasient og ønsker å benytte deg av våre private avtaler?Fagområder der samarbeid med private er viktig

Helse Sør-Øst RHF kjøper eksterne helsetjenester for omlag fire milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks. på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.


Kirurgiske og medisinske tjenester innen hjertesykdommer

Helse Sør-Øst RHF inngikk en ny løpende rammeavtale med LHL sykehuset Gardermoen f.o.m. 1.1.2016 Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum. Avtalen omfatter utredning med angiografi (hjertekateterisering) og behandling med perkutan koronar intervensjon (PCI/utblokking av kransårer i hjertet).LHL tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  I tillegg utføres ablasjoner (avbrytelse av en elektrisk ledningsvei i hjertet) etter prioritert henvisning fra Oslo Universitetssykehus HF.

Dersom utredningen ved LHL sykehuset Gardermoen konkluderer med behov for transkutan aortaklaffimplantasjon (TAVI) eller åpen hjertekirurgi (åpen hjerteklaffkirurgi og aortokoronar bypass-operasjon) vil dette bli utført på henholdsvis Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Oslo universitetssykehus, Ullevål.

2019 Ytelsesavtale LHL 1.1.2019 - 30.6.2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Hjertekirurgi/2019 Ytelsesavtale LHL 1.1.2019 - 30.6.2020.pdf2019 Ytelsesavtale LHL 1.1.2019 - 30.6.2020.pdfpdf267315
2016 Avtale LHL.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Hjertekirurgi/2016 Avtale LHL.pdf2016 Avtale LHL.pdfpdf742642

Somatiske spesialisthelsetjenester

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtaler med fire leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester fra 1. juli 2018. Det ble inngått likelydende rammeavtaler med alle leverandørene. Avtalene består av to deler som har ulik varighet.

  • Del 1 inneholder hovedgruppene: 1- Generell kirurgi, 2- Ortopedisk kirurgi, 3- Plastikkirurgi, 4- Øre-nese-hals kirurgi, 6- Søvnapné.

    Rammeavtalens varighet for del 1 er fra 01.07.2018-31.12.2019, med opsjon for Helse Sør-Øst RHF til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år.
  • Del 2 inneholder hovedgruppe: 5- Øyesykdommer. Denne delen av avtalen ble avsluttet den 20.06.2019.

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon. Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.

Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  


Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdfpdf410656
Kravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/Kravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdfKravspesifikasjon somatiske spesialisthelsetjenester.pdfpdf585481
2020 Ytelsesesavtale for Volvat Medisinske Stenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2020 Ytelsesesavtale for Volvat Medisinske Stenter AS.pdf2020 Ytelsesesavtale for Volvat Medisinske Stenter AS.pdfpdf90999
2020 Ytelsesesavtale for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2020 Ytelsesesavtale for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdf2020 Ytelsesesavtale for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL.pdfpdf132089
2020 Ytelsesesavtale for Aleris Helse AS (Frogner og Agder).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2020 Ytelsesesavtale for Aleris Helse AS (Frogner og Agder).pdf2020 Ytelsesesavtale for Aleris Helse AS (Frogner og Agder).pdfpdf254006
2020 Ytelsesavtale for Ibsensykehusene AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Kirurgi/2020 Ytelsesavtale for Ibsensykehusene AS.pdf2020 Ytelsesavtale for Ibsensykehusene AS.pdfpdf100006

Klinisk nevrofysiologisk undersøkelse

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med EEG Laboratoriet AS (Oslo) om kjøp av klinisk nevrofysiologiske undersøkelser. Rammeavtalen gjelder i perioden 04.03.2019 – 31.12.2020 med opsjon for Helse Sør-Øst RHF til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år.

Rammeavtalen omfatter undersøkelsene:

  • EEG (elektroencefalografi), registrering av hjernens elektriske aktivitet,
  • Nevrografi og EMG (elektromyografi), registrering av elektrisk aktivitet i nerver og muskulatur
  • PSG (polysomnografi), søvnundersøkelse som innebærer målinger av hjerneaktivitet, respirasjon og muskelaktivitet under våkenhet og søvn.
  • MSLT (multiple sleep latency test), søvnighetstest / innsovningstest

Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon. Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.

Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  

Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Ytelsesavtale.pdfYtelsesavtale.pdfpdf40848
Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdfpdf2006352
Kravspesifikasjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/Kravspesifikasjon.pdfKravspesifikasjon.pdfpdf662904
2020 Sladdet ytelsesavtale EEG Laboratoriet AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Nevrofysiologi/2020 Sladdet ytelsesavtale EEG Laboratoriet AS.pdf2020 Sladdet ytelsesavtale EEG Laboratoriet AS.pdfpdf58554

Laboratorietjenester

Avtalene er forlenget tom 30.09.2020

2018 Ytelsesavtale Fürst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2018 Ytelsesavtale Fürst.pdf2018 Ytelsesavtale Fürst.pdfpdf93229
2018 Ytelsesavtale Unilabs.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2018 Ytelsesavtale Unilabs.pdf2018 Ytelsesavtale Unilabs.pdfpdf78613
2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdf2016 Kravspesifikasjon laboratorietjenester v 1.0.pdfpdf436904
2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Laboratorietjenester/2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdf2016 Rammeavtale laboratorietjenester v 1.0.pdfpdf276038

Psykisk helsevern

CRUX Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/CRUX Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfCRUX Bergfløtt behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfpdf298401
CRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/CRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfCRUX Bergfløtt behndlingssenter - Rammeavtale.pdfpdf734322
Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Fekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfFekjær psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf658632
Fekjær psykiatriske senter 2019 - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Fekjær psykiatriske senter 2019 - Ytelsesavtale.pdfFekjær psykiatriske senter 2019 - Ytelsesavtale.pdfpdf235742
Friskstiftelsen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Friskstiftelsen - Rammeavtale.pdfFriskstiftelsen - Rammeavtale.pdfpdf759855
Friskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Friskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfFriskstiftelsen - Ytelsesavtale.pdfpdf131125
Furukollen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Furukollen - Rammeavtale.pdfFurukollen - Rammeavtale.pdfpdf780881
Furukollen - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Furukollen - Ytelsesavtale.pdfFurukollen - Ytelsesavtale.pdfpdf280776
Manifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Manifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfManifefstsenteret PHV - Rammeavtale.pdfpdf640966
Manifestsenteret PHV - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Manifestsenteret PHV - Ytelsesavtale.pdfManifestsenteret PHV - Ytelsesavtale.pdfpdf160770
Modum Bad PHV - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Modum Bad PHV - Ytelsesavtale.pdfModum Bad PHV - Ytelsesavtale.pdfpdf293764
Modum bad PHV - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Modum bad PHV - Rammeavtale.pdfModum bad PHV - Rammeavtale.pdfpdf810377
NKS Grefsenlia - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Grefsenlia - Rammeavtale.pdfNKS Grefsenlia - Rammeavtale.pdfpdf784747
NKS Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfNKS Grefsenlia - Ytelsesavtale.pdfpdf161089
NKS Østbytunet - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Østbytunet - Rammeavtale.pdfNKS Østbytunet - Rammeavtale.pdfpdf770512
NKS Østbytunet - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/NKS Østbytunet - Ytelsesavtale.pdfNKS Østbytunet - Ytelsesavtale.pdfpdf145786
SKBM Larkollen - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/SKBM Larkollen - Ytelsesavtale.pdfSKBM Larkollen - Ytelsesavtale.pdfpdf103049
SKBM Larkollen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/SKBM Larkollen - Rammeavtale.pdfSKBM Larkollen - Rammeavtale.pdfpdf768810
Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf776115
Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Psykisk helsevern/Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfSkjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfpdf352802

Radiologi

Avtalene er forlenget til 30.06.2020.

Kravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Kravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdfKravspesifikasjon polikliniske radiologitjenester v 1.pdfpdf607699
Rammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/Rammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdfRammeavtale polikliniske radiologitjenester v 1.pdfpdf374668
2020 Ytelsesavtale Aleris Helse AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2020 Ytelsesavtale Aleris Helse AS.pdf2020 Ytelsesavtale Aleris Helse AS.pdfpdf239263
2020 Ytelsesavtale Aleris Røntgen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2020 Ytelsesavtale Aleris Røntgen AS.pdf2020 Ytelsesavtale Aleris Røntgen AS.pdfpdf1331105
2020 Ytelsesavtale Helsehuset Kongsberg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2020 Ytelsesavtale Helsehuset Kongsberg.pdf2020 Ytelsesavtale Helsehuset Kongsberg.pdfpdf995192
2020 Ytelsesavtale Unilabs Norge AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Radiologi/2020 Ytelsesavtale Unilabs Norge AS.pdf2020 Ytelsesavtale Unilabs Norge AS.pdfpdf346227

Raskere tilbake / Helse og arbeid

Innen flere av fagområdene som tilbyr behandling innen Raskere tilbake-ordningen, har Helse Sør-Øst RHF inngått avtaler med private avtaleparter.

Helse og arbeid - psykisk helsevern

Arbeidsrettet rehabilitering


Rehabilitering

Helse Sør-Øst RHF har fra 1.1.2015 inngått løpende avtaler med 30 private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialiserte rehabiliteringstjenester. Avtalen er innen 16 delytelser - kort omtale av alle tjenester de enkelte private institusjoner tilbyr finnes HER

Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfAvtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester.pdfpdf1068871
Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Vedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfVedlegg 5.1 til Avtale om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2017.pdfpdf556919
Ytelsesavtale 2020 Beitostølen Helsesportsenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Beitostølen Helsesportsenter.pdfYtelsesavtale 2020 Beitostølen Helsesportsenter.pdfpdf38722
Ytelsesavtale 2020 Evjeklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Evjeklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2020 Evjeklinikken AS.pdfpdf42420
Ytelsesavtale 2020 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2020 Godthaab Helse og Rehabilitering.pdfpdf45277
Ytelsesavtale 2020 HLF Briskeby rehab AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 HLF Briskeby rehab AS.pdfYtelsesavtale 2020 HLF Briskeby rehab AS.pdfpdf42256
Ytelsesavtale 2020 Høyenhall Helse og Rehabilitering AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Høyenhall Helse og Rehabilitering AS.pdfYtelsesavtale 2020 Høyenhall Helse og Rehabilitering AS.pdfpdf36169
Ytelsesavtale 2020 Idrettens Helsesenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Idrettens Helsesenter AS.pdfYtelsesavtale 2020 Idrettens Helsesenter AS.pdfpdf41599
Ytelsesavtale 2020 LHL sykehuset Gardermoen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 LHL sykehuset Gardermoen.pdfYtelsesavtale 2020 LHL sykehuset Gardermoen.pdfpdf44025
Ytelsesavtale 2020 MS-Senteret Hakadal AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 MS-Senteret Hakadal AS.pdfYtelsesavtale 2020 MS-Senteret Hakadal AS.pdfpdf41342
Ytelsesavtale 2020 N.K.S. Helsehus Akershus as.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 N.K.S. Helsehus Akershus as.pdfYtelsesavtale 2020 N.K.S. Helsehus Akershus as.pdfpdf35948
Ytelsesavtale 2020 Norsk Diabetikersenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Norsk Diabetikersenter.pdfYtelsesavtale 2020 Norsk Diabetikersenter.pdfpdf42696
Ytelsesavtale 2020 Oppfølgignsenheten Frisk AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Oppfølgignsenheten Frisk AS.pdfYtelsesavtale 2020 Oppfølgignsenheten Frisk AS.pdfpdf54098
Ytelsesavtale 2020 PTØ Gardermoen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 PTØ Gardermoen.pdfYtelsesavtale 2020 PTØ Gardermoen.pdfpdf38853
Ytelsesavtale 2020 Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfYtelsesavtale 2020 Rehabiliteringssenteret AiR AS.pdfpdf44755
Ytelsesavtale 2020 Ringen Rehabiliteringssenteret AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Ringen Rehabiliteringssenteret AS.pdfYtelsesavtale 2020 Ringen Rehabiliteringssenteret AS.pdfpdf47585
Ytelsesavtale 2020 Røysumtunet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Røysumtunet.pdfYtelsesavtale 2020 Røysumtunet.pdfpdf42371
Ytelsesavtale 2020 Signo Conrad Svendsen senter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Signo Conrad Svendsen senter.pdfYtelsesavtale 2020 Signo Conrad Svendsen senter.pdfpdf34912
Ytelsesavtale 2020 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2020 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.pdfpdf58046
Ytelsesavtale 2020 Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfYtelsesavtale 2020 Stamina Ringerike Rehabilitering.pdfpdf41018
Ytelsesavtale 2020 Stiftelsen CatoSenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Stiftelsen CatoSenteret.pdfYtelsesavtale 2020 Stiftelsen CatoSenteret.pdfpdf50206
Ytelsesavtale 2020 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfYtelsesavtale 2020 Stiftelsen Hernes Institutt.pdfpdf37507
Ytelsesavtale 2020 Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfYtelsesavtale 2020 Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken AS.pdfpdf44615
Ytelsesavtale 2020 Unicare Bakke AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Unicare Bakke AS.pdfYtelsesavtale 2020 Unicare Bakke AS.pdfpdf42290
Ytelsesavtale 2020 Unicare Fram AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Unicare Fram AS.pdfYtelsesavtale 2020 Unicare Fram AS.pdfpdf44398
Ytelsesavtale 2020 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfYtelsesavtale 2020 Unicare Friskvernklinikken AS.pdfpdf45742
Ytelsesavtale 2020 Unicare Hokksund AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Unicare Hokksund AS.pdfYtelsesavtale 2020 Unicare Hokksund AS.pdfpdf60264
Ytelsesavtale 2020 Unicare Jeløy AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Unicare Jeløy AS.pdfYtelsesavtale 2020 Unicare Jeløy AS.pdfpdf52498
Ytelsesavtale 2020 Unicare Landaasen AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Unicare Landaasen AS.pdfYtelsesavtale 2020 Unicare Landaasen AS.pdfpdf48332
Ytelsesavtale 2020 Unicare Steffensrud AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Unicare Steffensrud AS.pdfYtelsesavtale 2020 Unicare Steffensrud AS.pdfpdf49523
Ytelsesavtale 2020 Viksersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ytelsesavtale 2020 Viksersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfYtelsesavtale 2020 Viksersund Bad Rehabiliteringssenter AS.pdfpdf52152


Rituell omskjæring av guttebarn

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med Ibsensykehusene AS om rituell omskjæring av guttebarn fra 1.12.2016 for en maksimal kontraktslengde på fire år (2+1+1). Avtalen er forlenget tom 30.11.2020. Inngrepene utføres i dag på Ibsensykehusenes lokasjoner i Porsgrunn og Gjøvik.

Anskaffelsen gjelder kun barn opp til 3 måneder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til å redusere risiko for komplikasjoner og behov for mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger.

Leverandøren kan motta direkte henvendelse fra pasientens foresatte uten henvisning fra lege. I dette tilfelle forutsettes det at Ibsensykehusene AS innhenter nødvendig medisinsk informasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Ved henvisning fra barselavdeling eller fastlege skal nødvendige medisinske opplysninger inngå. For inngrep, omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter, er det krav om egenbetaling fra foresatte for tiden kr. 4000.

Rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Rammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdfRammeavtale for rituell omskjæring av guttebarn.pdfpdf288441
Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Rituell omskjæring av guttebarn/Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdfVedlegg 2 - Kravspesifikasjon omskjæring (2).pdfpdf450664


Spiseforstyrrelser

Modum bad - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Modum bad - Ytelsesavtale.pdfModum bad - Ytelsesavtale.pdfpdf144757
Capio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfCapio Anoreksi Senter - Ytelsesavtale.pdfpdf43944
Modum bad - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Modum bad - Rammeavtale.pdfModum bad - Rammeavtale.pdfpdf2565566
Capio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/Spiseforstyrrelser/Capio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfCapio Anoreksi Senter - Rammeavtale.pdfpdf2666286

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Rammeavtale.pdfBehandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Rammeavtale.pdfpdf697122
Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Behandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Ytelsesavtale.pdfBehandlingstunet Fetsund Frelsesarmeens rusomsorg - Ytelsesavtale.pdfpdf107972
Blå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfBlå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfpdf3780381
Blå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Blå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfBlå Kors Poliklinikk Oslo Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfpdf156872
Borgestadklinikken Blå Kors - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Borgestadklinikken Blå Kors - Rammeavtale.pdfBorgestadklinikken Blå Kors - Rammeavtale.pdfpdf1815924
Eina Behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Eina Behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfEina Behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfpdf100750
Eina behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Eina behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfEina behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfpdf684645
Fossumkollektivet - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Fossumkollektivet - Rammeavtale.pdfFossumkollektivet - Rammeavtale.pdfpdf1319926
Fossumkollektivet - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Fossumkollektivet - Ytelsesavtale.pdfFossumkollektivet - Ytelsesavtale.pdfpdf39962
Incognito klinikk - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Incognito klinikk - Rammeavtale.pdfIncognito klinikk - Rammeavtale.pdfpdf3671840
Incognito klinikk - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Incognito klinikk - Ytelsesavtale.pdfIncognito klinikk - Ytelsesavtale.pdfpdf225053
Lukas Stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Lukas Stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfLukas Stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Ytelsesavtale.pdfpdf182861
Lukas stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Lukas stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfLukas stiftelsen, Skjelfoss psykiatriske senter - Rammeavtale.pdfpdf1913193
Manifestsenteret 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret 2.pdfManifestsenteret 2.pdfpdf175171
Manifestsenteret TSB - Rammeavtale 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret TSB - Rammeavtale 2018.pdfManifestsenteret TSB - Rammeavtale 2018.pdfpdf2433231
Manifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfManifestsenteret TSB - Rammeavtale.pdfpdf2433231
Manifestsenteret.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Manifestsenteret.pdfManifestsenteret.pdfpdf179577
Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfRiisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfpdf690034
Samtun AS - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Samtun AS - Rammeavtale.pdfSamtun AS - Rammeavtale.pdfpdf3607148
Samtun AS - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Samtun AS - Ytelsesavtale.pdfSamtun AS - Ytelsesavtale.pdfpdf107271
Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfSlemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Rammeavtale.pdfpdf632243
Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Slemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfSlemdal behandlingssenter Blå Kors Øst - Ytelsesavtale.pdfpdf156493
Stiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfStiftelsen Fredheim - Rammeavtale.pdfpdf688227
Stiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Fredheim - Ytelsesavtale.pdfpdf163640
Stiftelsen Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon A-senteret - Ytelsesavtale.pdfpdf214174
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Rammeavtale.pdfpdf692252
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon Origosenteret - Ytelsesavtale.pdfpdf319645
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Rammeavtale.pdfpdf1913195
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Kirkens Bymisjon Veslelien - Ytelsesavtale.pdfpdf134614
Stiftelsen Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kirkens bymisjon A-senteret - Rammeavtale.pdfpdf3424484
Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfStiftelsen Kvinnekollektivet Arken - Rammeavtale.pdfpdf682234
Stiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfStiftelsen Phoenix - Rammeavtale.pdfpdf1246155
Stiftelsen Phoenix - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Phoenix - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Phoenix - Ytelsesavtale.pdfpdf133580
Stiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfStiftelsen Renåvangen - Rammeavtale.pdfpdf684124
Stiftelsen Renåvangen - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Renåvangen - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Renåvangen - Ytelsesavtale.pdfpdf235757
Stiftelsen Riisby Behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Riisby Behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Riisby Behandlingssenter - Ytelsesavtale.pdfpdf238660
Stiftelsen Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfStiftelsen Riisby behandlingssenter - Rammeavtale.pdfpdf648722
Stiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfStiftelsen Solliakollektivet - Rammeavtale.pdfpdf660945
Stiftelsen Solliakollektivet - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Solliakollektivet - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Solliakollektivet - Ytelsesavtale.pdfpdf115276
Stiftelsen Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfStiftelsen Valdresklinikken - Rammeavtale.pdfpdf1177237
Stiftelsen Valdresklinikken - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen Valdresklinikken - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen Valdresklinikken - Ytelsesavtale.pdfpdf224197
Stiftelsen kvinnekollektivet Arken - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Stiftelsen kvinnekollektivet Arken - Ytelsesavtale.pdfStiftelsen kvinnekollektivet Arken - Ytelsesavtale.pdfpdf309136
Trasoppklinikken - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Trasoppklinikken - Rammeavtale.pdfTrasoppklinikken - Rammeavtale.pdfpdf2987102
Trasoppklinikken - Ytelsesavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Trasoppklinikken - Ytelsesavtale.pdfTrasoppklinikken - Ytelsesavtale.pdfpdf307055
Tyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Avtaler/TSB/Tyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfTyrilistiftelsen - Rammeavtale.pdfpdf667501


 

 

Inngåelse av avtaler med private institusjoner

Lov om offentlig anskaffelse

Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler med private institusjoner etter en anskaffelse som gjennomføres i tråd med lovverket på dette området. Lov om offentlig anskaffelse regulerer åpenhet og gjennomsiktighet i prosessene. Det utarbeides alltid konkurransegrunnlag og klare spesifikasjoner av hva som skal kjøpes. Hvilke kriterier institusjonene som levere tilbud blir evaluert etter, er alltid kjent på forhånd.

Ny anskaffelse gjøres kjent gjennom den offentlig portalen for anskaffelser, Doffin.

Går til Doffin

Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Det inngås som regel rammeavtaler med leverandørene innenfor en periode. Det er også inngått mer langsiktig, løpende avtaler - innenfor for eksempel rehabilitering og rusbehandling.

Rammeavtalen beskriver overordnet hvordan avtalen mellom partene skal være, og hva som skal kjøpes. Ytelsesavtalene beskriver konkret hva som skal leveres av tjenester for det enkelte år.

Det er mulig å få se alle avtaledokumenter, men disse er sladdet i henhold til taushetspliktbestemmelsene om forretningshemmeligheter. (§13 i offentl. Jf § 13 1. ledd nr 2 i forvaltningsloven).

Innsyn i avtaler gjøres på ordinær måte gjennom postmottaket.

Om å bli avtalepart

Ønsker dere å inngå avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av helsetjenester?

Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Sør-Øst RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

For å sikre at din bedrift ikke går glipp av interessante konkurranser kan dere opprette et abonnement på Doffin.no. Dere vil da motta en varsling når det lyses ut en konkurranse som dere som leverandør kan være interessert i å delta i.

Informasjon om anskaffelser og retningslinjer for dere som ønsker å gi et tilbud som leverandør finnes på DIFI – direktoratet for forvaltning og IT. Helse Sør-Øst RHF har inngått flere løpende avtaler innen ulike fagområder.

Det er ikke mulig å gi tilbud utenfor offentliggjorte konkurranser, eller på andre tjenester enn den Helse Sør-Øst RHF ber om i konkurranse.

Ønsker dere å bli avtalespesialist?

Avtalespesialister er privatpraktiserende leger eller psykologer/psykiatere som får driftstilskudd fra staten. Hver enkelt avtalespesialist har en individuell avtale med de regionale helseforetakene For å få hjemmel som avtalespesialist i Helse Sør-Øst RHF må det foreligge norsk spesialistgodkjenning innen det enkelte fagfelt. Ledige hjemler blir kunngjort i Tidsskriftet for Den norske legeforening, Tidsskrift for norsk psykologforening og på www.legejobber.no

Ønsker dere å bli fritt behandlingsvalg-leverandør?

Ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) ble innført 1. november 2015. Den innebærer at pasientene har muligheten til å velge hvor de ønsker å motta behandling, blant offentlige virksomheter og godkjente private aktører. Det er HELFO som godkjenner FBV-leverandører.

Fant du det du lette etter?