Forskningsmidler

Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF

Utlysning av regionale forskningsmidler for 2021

Utlysning av forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2021

Utlysning av utenlandsstipend til pågående forskningsprosjekter  Lenker og maler

  • Vurderingskriterier forskningsprosjekter PDF
  • Mal for samarbeidsavtale - ekstern prosjektleder  PDF  Word
  • Mal for forankringsavtale - Kreftregisteret  PDF  WordKontaktinformasjon


Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler. 

Har du spørsmål utover dette kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no

Ved ev. uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.
Tidligere tildelinger

Tildelingsliste - forskningsmidler 2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Tildelingslister/Tildelingsliste - forskningsmidler 2020.pdfTildelingsliste - forskningsmidler 2020.pdfpdf284568
Tildelingsliste - forskningsmidler 2019.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Tildelingslister/Tildelingsliste - forskningsmidler 2019.pdfTildelingsliste - forskningsmidler 2019.pdfpdf319316
Tildelingsliste - forskningsmidler 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Tildelingslister/Tildelingsliste - forskningsmidler 2018.pdfTildelingsliste - forskningsmidler 2018.pdfpdf265872
Tildelingsliste - forskningsmidler 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Tildelingslister/Tildelingsliste - forskningsmidler 2017.pdfTildelingsliste - forskningsmidler 2017.pdfpdf122472
Tildelingsliste - forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Tildelingslister/Tildelingsliste - forskningsmidler 2016.pdfTildelingsliste - forskningsmidler 2016.pdfpdf130823
Tildelingsliste - forskningsmidler 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Tildelingslister/Tildelingsliste - forskningsmidler 2015.pdfTildelingsliste - forskningsmidler 2015.pdfpdf88846
Tildelingsliste - forskningsmidler 2014.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Tildelingslister/Tildelingsliste - forskningsmidler 2014.pdfTildelingsliste - forskningsmidler 2014.pdfpdf582967
Tildelingsliste - forskningsmidler 2013.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Tildelingslister/Tildelingsliste - forskningsmidler 2013.pdfTildelingsliste - forskningsmidler 2013.pdfpdf246605
Tildelingsliste - forskningsmidler 2012.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Tildelingslister/Tildelingsliste - forskningsmidler 2012.pdfTildelingsliste - forskningsmidler 2012.pdfpdf148047
Tildelingsliste - forskningsmidler 2011.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Forskning/Forskningsmidler/Tildelingslister/Tildelingsliste - forskningsmidler 2011.pdfTildelingsliste - forskningsmidler 2011.pdfpdf126711


 Fant du det du lette etter?