Forskning og innovasjon til pasientens beste

Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2019

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2019. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2019.  I 2014 ble 20 prosent av de regionale forskningsmidlene
Forskningsrapport 2019

Forskningsrapport 2019

tildelt prosjekter med brukermedvirkning. I 2019 var tallet 75 prosent.


Se også:

Over én milliard investert i forskning og innovasjonTidligere forskningsrapporterNasjonale forskningsartikler

Fant du det du lette etter?