Beredskap korona

Grønn beredskap

Helse Sør-Øst RHF og flere av våre helseforetak nedjusterer nå beredskapen fra gul til grønn. Våre helseforetak planlegger nå for å øke aktiviteten innen ordinær pasientbehandling. Samtidig har sykehusene planer klare for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter hvis det igjen blir en økning i covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse. 

Informasjon til innbyggere, pasienter og pårørende

Har du mistanke om at du er smittet?

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme. Les mer om smitte, symptomer og inkubasjonstid på helsenorge.no.
  • Derom du mistenker at du er smittet, kontakt fastlegen din på telefon eller elektronisk.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117.
    Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.
  • Ring 113 kun i nødsituasjoner, ikke ved spørsmål om korona.

Slik behandler sykehusene covid-19

Sykehusene behandler pasienter med covid-19. Du kan lese mer om hva som skjer før, under og etter behandlingen på sykehusenes nettsider, slik som for eksempel på Sykehuset Innlandet.

Mer informasjon om covid-19

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har laget informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Her ligger det også råd og rutiner som skal følges av helsetjenesten ved mistanke om utbrudd.
Helse Sør-Øst RHF har tett og jevnlig kontakt med nasjonale myndigheter og våre helseforetak for å sikre at vi er best mulig forberedt på å ivareta pasientene på en god måte i vår region.

Folkehelseinstituttet

Informasjon på andre språk

Brosjyrer, videoer og informasjon om korona og hvordan du kan unngå å bli smittet kan du finne her på mange språk.

Informasjon på andre språk (helsenorge.no)

Endringer i pasienttransport

For å forhindre smitte av koronavirus via offentlig og rekvirert transport oppfordres pasienter i størst mulig grad til å bruke egen bil til behandling. Tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge blir dekket.

Som følge av koronasituasjonen er tilbudet om pasienttransport redusert for en periode. Derfor er det nå opprettet en midlertid rettighetsendring for å oppmuntre flest mulig til å bruke egen bil. Dette er tiltak som også er viktige for å stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger det mest i tiden fremover.

Se mer på helsenorge.no

Kontakt

Helse Sør-Øst RHF mottar mange henvendelser fra privatpersoner  knyttet til koronaviruset. Vi har nå etablert en egen e-postadresse for å håndtere disse henvendelsene.

Disse e-postene blir fordelt fortløpende.

Vi ber om forståelse for at vi i perioder ikke rekker å besvare alle e-poster, men alle vil bli lest.

 

E-post: innspill-korona@helse-sorost.no

 

Innkjøp av utstyr

Innkjøp av utstyr til sykehus og kommuner

Helse Sør-Øst RHF har fått i oppgave å koordinere nasjonale innkjøp av smittevernutstyr og medisiner til både sykehus og kommuner.

Les mer her

Informasjon til næringslivet som vil bidra med utstyr

Som en del av beredskapen knyttet til koronautbruddet trenger sykehusene mer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst oppfordrer næringslivet i området til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

Utstyr som trengs er blant annet åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.

Kontakt oss på innspill-korona@helse-sorost.no

Vil be næringslivet i regionen bidra med utstyr

Informasjon til leverandører

Sykehusinnkjøp har opprettet en side over ofte stilte spørsmål fra leverandører.

Se også Sykehusinnkjøp sin side over ofte stilte spørsmål fra leverandører

Kontakt

Vi har etablert en egen epostadresse knyttet til situasjonen. Eposter sendt hit fordeles fortløpende.

Vi ber om forståelse for at vi i perioder ikke rekker å besvare alle e-poster, men alle vil bli lest.

innspill-korona@helse-sorost.no

 

Beredskap i Helse Sør-Øst

Beredskap ved våre helseforetak

Her finner du mer informasjon om koronaberedskapen ved sykehusene i Helse Sør-Øst.
Akershus universitetssykehusOslo universitetssykehusSunnaas sykehusSykehuset i VestfoldSykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet sykehusVestre VikenDiakonhjemmet sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Om beredskapsnivåer

Helse Sør-Øst benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.


Grønn beredskap
Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

Gul beredskap
Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter.

Rød beredskap
Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap brukes ved massetilstrømning av pasienter.

Noen situasjoner med alvorlig svikt i kritisk infrastruktur kan kreve rød beredskap. For eksempel omfattende brann, full stans i vannforsyning som vedvarer flere døgn eller andre situasjoner som krever evakuering av flere bygg eller hele lokalisasjoner.

Informasjon til helsepersonell  


Behov for helsepersonell

Behovet for helsepersonell er stort og vi setter pris på den innsatsviljen som er i befolkningen.
Ønsker du å bidra, følg med på nettsiden og i sosiale medier til det enkelte helseforetak.

Hvis du ikke finner en annonse eller utlysning ved det aktuelle helseforetaket, så skyldes det ikke nødvendigvis at de ikke har behov. De kan ha lukket annonsen for å behandle innkomne søknader og registreringer. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på helseforetakenes rekrutteringssider regelmessig.

Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus

Vestre Viken

 

Informasjon til media

Antall innlagte pasienter med covid-19 

Mandag 17. august 2020 klokken 08.00 hadde våre sykehus 6 pasienter innlagt med bekreftet covid-19. 1 av de innlagte er på intensivenhet, hvorav 1 får respiratorbehandling.


Nasjonal oversikt

Helsedirektoratet - antall innlagte pasienter med covid-19 på sykehus

Antall ansatte i karantene

Oppdatert 13.08.2020
 ForetakAntall ansatte i karantene
62
33
31
19
Vestre Viken 18
Sykehuset Vestfold17
Sykehuset Telemark   12
Sunnaas sykehus12
Sørlandet sykehus10
TOTALT213

Mediekontakt


Mediekontakt i helseforetakene

Akershus universitetssykehus, tlf 902 87 117

Mediekontakt

Oslo universitetssykehus, tlf 992 16 550

Mediekontakt

Sunnaas sykehus, tlf 480 82 722
Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen

Sykehusapotekene, tlf 918 75 068
Mediekontakt

Sykehuset i Vestfold, tlf 952 01 111
Mediekontakt

Sykehuset Innlandet, tlf 623 33 333

Kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen

Sykehuset Telemark, tlf 410 46 006
Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen

Sykehuset Østfold, tlf 948 19 109
Mediekontakt

Sykehuspartner, tlf 900 90 470
Kommunikasjonssjef Tor Arne Olsen


Sørlandet sykehus, tlf 481 19 590

Medievakt

Vestre Viken, tlf 328 61 120
Mediekontakt


Mediekontakt i private ideelle sykehus


Diakonhjemmet Sykehus, tlf 98 20 31 45
Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen


Lovisenberg Diakonale Sykehus, tlf 98 20 75 12Kommunikasjonsdirektør Tone Hærem


Fant du det du lette etter?