Grønn beredskap i Helse Sør-Øst RHF

Koronavirus

Helse Sør-Øst RHF og flere av våre helseforetak har nedjustert beredskapen fra gul til grønn. Våre helseforetak planlegger nå for å øke aktiviteten innen ordinær pasientbehandling. Samtidig har sykehusene planer klare for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter hvis det igjen blir en økning i covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse.

Spesialisthelsetjenesten i sør-øst